Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Саветовалиште за особе са убодом крпеља и Лајмску болест

Категорија: Саветовалишта

Лајмска болест (ЛБ) је мултисистемско обољење изазвано спирохетом Borrelia burgdorferi (Bb) коју крпељи рода Ixodes преносе убодом на човека. Припада групи векторских заразних болести и природно жаришних инфекција.

У превенцији ЛБ користе се опште и специфичне мере.

Опште мере превенције могу бити усмерене према преносиоцу (вектору) и према улазном месту инфекције.

Мере усмерене према вектору (крпељу) су најефикасније и обухватају:

 • избегавање кретањa кроз високу траву и густо растиње у природним жариштима;

 • уређење терена – станишта крпеља кошењем траве и спаљивањем ниског растиња на зеленим површинама (паркови, дворишта, кампови, парк шуме);

 • раскрчавање терена од густе вегетације при камповању или логоровању;

 • примену хемијских средстава у сузбијању крпеља - дезинсекција.

Мере према улазном месту инфекције (мере личне заштите) су:

 • употреба репелената;

 • ношење одеће светлих боја која прекрива руке и ноге ради лакшег уочавања крпеља;

 • самопрегледавање одеће и коже на присуство крпеља након боравка у природним стаништима;

 • стручно скидање крпеља механичким путем (пинцета);

 • здравствени надзор над особом са убодом крпеља у трајању од 30 дана;

 • здравствено васпитни рад.

Специфична мера превенције је вакцинација. У Европи још увек не постоји вакцина против ЛБ због постојања више геноспецијеса Bb, док је у САД – у произведена рекомбинатна Osp A вакцина.

Саветовалиште за особе са убодом крпеља и ЛБ Завода за јавно здравље „Тимок“ у Зајечару постоји од 1992. године. Садржај рада Саветовалишта обухвата епидемиолошку обраду сваке особе са убодом крпеља која се јави здравственој служби. Епидемиолошку обраду чине следеће активности:

 • стављање сваке особе са убодом крпеља под 30-то дневни здравствени надзор;

 • циљани епидемиолошки упитник;

 • вађење крпеља из коже или његових остатака;

 • детерминација крпеља до врсте, развојног стадијума и пола;

 • здравствено–васпитни рад: давање стручних савета особама са убодом крпеља и уручивање leaflet-a (агитке);

 • серолошка претрага крви особа сумњивих на ЛБ;

 • рано откривање особа са ЛБ и адекватно лечење према актуелним препорукама, као и упућивање специјалистима одговарајућих грана медицине.

 

 

Радно време Саветовалишта:

Понедељак – петак: од 07 до 13 часова, соба број 9.