Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Саветовалиште за HIV и друге полно преносиве болести

Категорија: Саветовалишта

Добровољно поверљиво саветовање и тестирање (ДПСТ)на HIV подразумева поверљив разговор клијента и саветника како би се клијент изборио са сопственим дилемама, бригама, стресом и/или страхом који је повезан са HIV инфекцијом.

Овај интерактивни процес омогућава особама да препознају сопствени ризик за преношење HIV инфекције, помаже у доношењу одлуке (да ли се тестирати или не), а посебно обезбеђује подршку у тренутку добијања резултата теста на HIV.

Циљеви ДПСТ – а су: подстицање на промену ризичног понашања клијента ка понашању без ризика за HIV инфекцију, превенција трансмисије HIV инфекције, помоћ особи да сазна свој HIV статус, обезбеђивање психолошке подршке онима који су већ инфицирани и рани приступ HIV позитивних особа терапији.

Основнипринципи ДПСТ– а су: добровољност, поверљивост и анонимност. Клијентима је омогућено бесплатно саветовање и тестирање на HIV, садржај разговора између саветника и клијента је поверљив, а анонимност клијената се обезбеђује коришћењем шифре којом се обележавају сви подаци и узорци узетог материјала за тестирање.

Процес ДПСТ – а састоји се од саветовања пре тестирања (представља разговор саветника и клијента пре одлуке и одласка на тестирање), тестирања и саветовање после тестирања (представља разговор саветника и клијента у коме саветник клијенту саопштава резултат тестирања).

ДПСТ се ради у Саветовалишту за HIV и друге полно преносиве болести Завода за јавно здравље „Тимок“ у Зајечару.

Радно времеСаветовалишта:

Понедељак – петак: од 08 до 12 часова, соба број 14.

Саветници:

др Светлана Живковић – спец. епидемиологије

др Драгиша Митић - спец. епидемиологије