Free Joomla Templates by FatCow Coupon

АНАЛИЗЕ

Категорија: Услуге

 

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNIŠTVA OKRUGA BOR U PERIODU OD 2015. DO 2019.GODINE
ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNIŠTVA OKRUGA ZAJEČAR U PERIODU OD 2015. DO 2019.GODINE
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о раду на ПРОГРАМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ у 2019. год. на територији Борског и Зајечарског округа

 

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА БОРСКИ ОКРУГ 2015-2019
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ЗАЈЕЧAРСКИ ОКРУГ 2015-2019
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ 2015 - 2019 ОКРУГА БОР
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ 2015 - 2019 ОКРУГА ЗАЈЕЧАР

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNIŠTVA OKRUGA ZAJEČAR U PERIODU OD 2014. DO 2018.GODINE
ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNIŠTVA OKRUGA BOR U PERIODU OD 2014. DO 2018.GODINE

АНАЛИЗА О БРОЈУ И СТРУКТУРИ КАДРОВА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР У 2018. ГОДИНИ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2014. ДО 2018.ГОДИНЕ

АНАЛИЗА О БРОЈУ И СТРУКТУРИ КАДРОВА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР У 2018. ГОДИНИ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2014. ДО 2018.ГОДИНЕ
АНАЛИЗА ОПРЕМЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР 2018. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2014. ДО 2018.ГОДИНЕ
АНАЛИЗА ОПРЕМЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР 2018. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2014. ДО 2018.ГОДИНЕ
АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР 2018. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2014. ДО 2018.ГОДИНЕ
АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР 2018. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2014. ДО 2018.ГОДИНЕ
А Н А Л И З А Р А Д А И К О Р И Ш Ћ Е Њ А П Р И М А Р Н Е З Д Р А В С Т В Е Н Е З А Ш Т И Т Е Н А Т Е Р И Т О Р И Ј И О К Р У Г А Б О Р У 2018. Г О Д И Н И и Компаративна анализа за период од 2014. до 2018. године
А Н А Л И З А Р А Д А И К О Р И Ш Ћ Е Њ А П Р И М А Р Н Е З Д Р А В С Т В Е Н Е З А Ш Т И Т Е Н А Т Е Р И Т О Р И Ј И О К Р У Г А ЗАЈЕЧАР У 2018. Г О Д И Н И и Компаративна анализа за период од 2014. до 2018. године
АНАЛИЗА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ БОЛНИЧКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 2018. ГОДИНЕ НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2014. ДО 2018. ГОДИНЕ
АНАЛИЗА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ БОЛНИЧКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 2018. ГОДИНЕ НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2014. ДО 2018. ГОДИНЕ
ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ОКРУГА БОР И ЗАЈЕЧАР ЗА 2018. ГОДИНУ

Zadovoljstvo zaposlenih u zdravstvenim ustanovama Okruga Zaječar 2018. godine
Zadovoljstvo zaposlenih u zdravstvenim ustanovama Okruga Bor 2018. godine
Zadovoljstvo korisnika u zdravstvenim ustanovama Okruga Zaječar 2018. godine
Zadovoljstvo korisnika u zdravstvenim ustanovama Okruga Bor 2018. godine

Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Okruga Zaječar u periodu od 2013 do 2017. godine

Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Okruga Bor u periodu od 2013 do 2017. godine

Komparativna analiza pokazatelja kvaliteta rada zdravstvene zaštite za Zaječarski okrug 2013-2017

Komparativna analiza pokazatelja kvaliteta rada zdravstvene zaštite za Borski okrug 2013-2017

Komparativna analiza zadovoljstva korisnika i zaposlenih 2012-2016 okruga Zaječar

Komparativna analiza zadovoljstva korisnika i zaposlenih 2012-2016 okruga Bor

Zadovoljstvo zaposlenih u zdravstvenim ustanovama Okruga Zaječar 2017. godine
Zadovoljstvo zaposlenih u zdravstvenim ustanovama Okruga Bor 2017. godine
Zadovoljstvo korisnika u zdravstvenim ustanovama Okruga Zaječar 2017. godine
Zadovoljstvo korisnika u zdravstvenim ustanovama Okruga Bor 2017. godine
Analiza o broju i strukturi kadrova zdravstvenih ustanova na prostoru Okruga Bor 2017. godine
Analiza o broju i strukturi kadrova zdravstvenih ustanova na prostoru Okruga Zaječar 2017. godine
Analiza organizacione strukture zdravstvenih ustanova na prostoru Okruga Bor 2017. godine
Analiza organizacione strukture zdravstvenih ustanova na prostoru Okruga Zaječar 2017. godine
Analiza opreme zdravstvenih ustanova na prostoru Okruga Bor 2017. godine
Analiza opreme zdravstvenih ustanova na prostoru Okruga Zaječar 2017. godine

Анализа о броју и структури кадрова здравствених установа на простору округа Бор 2016. године и компаративан анализа за период од 2012 до 2016. године

Анализа о броју и структури кадрова здравствених установа на простору округа Зајечар 2016. године и компаративан анализа за период од 2012 до 2016. године
Анализа опреме здравствених установа на простору округа Бор 2016. године и компаративан анализа за период од 2013 до 2016. године
Анализа опреме здравствених установа на простору округа Зајечар 2016. године и компаративан анализа за период од 2013 до 2016. године
Анализа организационе структуре здравствених установа на простору округа Бор 2016. године и компаративан анализа за период од 2012 до 2016. године
Анализа организационе структуре здравствених установа на простору округа Зајечар 2016. године и компаративан анализа за период од 2012 до 2016. године
Анализа рада и коришћења примарне здравствене заштите на територији округа Бор за 2016. годину - компаративни петогодишњи преглед анализа
Анализа рада и коришћења примарне здравствене заштите на територији округа Зајечар за 2016. годину - компаративни петогодишњи преглед анализа
Анализа рада стационарних здравствених установа и коришћење болничке здравствене заштите на територији округа Бор за 2016. годину - компаративни петогодишњи преглед анализа
Анализа рада стационарних здравствених установа и коришћење болничке здравствене заштите на територији округа Зајечар за 2016. годину - компаративни петогодишњи преглед анализа

Компаративна анализа показатеља квалитета рада здравствене заштите за Борски округ 2012-2016

Компаративна анализа показатеља квалитета рада здравствене заштите за Зајечарски округ 2012-2016

Показатељи квалитета рада у здравственим установама Округа Бор и Зајечар за 2016. годину
Задвољство корисника у здравственим установама Округа Бор 2016. године
Задвољство корисника у здравственим установама Округа Зајечар 2016. године
Задовољство запослених у здравственим установама Округа Бор 2016. године
Задовољство запослених у здравственим установама Округа Зајечар 2016. године

Годишњи извештај о раду на програму здравствене заштите становништва од заразних болести у 2016. години на територији Борског и Зајечарског округа

АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА ОКРУГА ЗАЈЕЧАР 2015. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2011. ДО 2015.ГОДИНЕ

АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА ОКРУГА БОР 2015. ГОДИНЕ И KОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2011. ДО 2015.ГОДИНЕ

Компаративна анализа задовољства корисника и запослених 2011-2015 Округ Бор

Компаративна анализа задовољства корисника и запослених 2011-2015 Округ Зајечар

Годишњи извештај о раду на програму здравствене заштите становништва од заразних болести у 2015. год. на територији борског и зајечарског округа
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕЗА БОРСКИ ОКРУГ 2011-2015
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ЗАЈЕЧСКИ ОКРУГ 2011-2015
АНАЛИЗА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ БОЛНИЧКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 2015. ГОДИНЕ НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР
АНАЛИЗА РАДА И КОРИШЋЕЊА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР ЗА 2015. ГОДИНУ Компаративни петогодишњи преглед анализа
АНАЛИЗА РАДА И КОРИШЋЕЊА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОКРУГА БОР ЗА 2015. ГОДИНУ Компаративни петогодишњи преглед анализа
АНАЛИЗА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ БОЛНИЧКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 2015. ГОДИНЕ НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР
АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР 2015. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2011. ДО 2015.ГОДИНЕ
АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР 2015. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2011. ДО 2015.ГОДИНЕ
АНАЛИЗА О БРОЈУ И СТРУКТУРИ КАДРОВА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР У 2015. ГОДИНИ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2011. ДО 2015.ГОДИНЕ
АНАЛИЗА О БРОЈУ И СТРУКТУРИ КАДРОВА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР 2015. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2011. ДО 2015.ГОДИНЕ
АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА ЗА ОКРУГ БОР И ЗАЈЕЧАР – 2015. година
ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ОКРУГА ЗАЈЕЧАР 2015 ГОДИНЕ
ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ОКРУГА БОР 2015. ГОДИНЕ
ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ОКРУГА ЗАЈЕЧАР 2015 ГОДИНЕ
ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ОКРУГА БОР 2015 ГОДИНЕ

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА СТАЦИОНАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ НА ПОДРУЧЈУ ФИЛИЈАЛЕ РФЗО  БОР И ЗАЈЕЧАР У 2015.ГОДИНИ

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ НА ПОДРУЧЈУ ФИЛИЈАЛЕ РФЗО У 2015.ГОДИНИ

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА БОРСКИ ОКРУГ 2010-2014
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ЗАЈЕЧАРСКИ ОКРУГ 2010-2014
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТО 2010-2014 ОКРУГА БОР
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТО 2010-2014 ОКРУГА ЗАЈЕЧАР

АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА ОКРУГА БОР 2014. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2010. ДО 2014.ГОДИНЕ
АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА ОКРУГА ЗАЈЕЧАР 2014. ГОДИНЕ КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2010. ДО 2014.ГОДИНЕ
АНАЛИЗА О БРОЈУ И СТРУКТУРИ КАДРОВА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР У 2014. ГОДИНИ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2010. ДО 2014.ГОДИНЕ
АНАЛИЗА О БРОЈУ И СТРУКТУРИ КАДРОВА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР 2014. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2010. ДО 2014.ГОДИНЕ
АНАЛИЗА ОПРЕМЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР 2014. ГОДИНЕ
АНАЛИЗА ОПРЕМЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР 2014. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2013. ДО 2014.ГОДИНЕ
АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР 2014. ГОДИНЕ КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2010. ДО 2014.ГОДИНЕ
АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР 2014. ГОДИНЕ КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2010. ДО 2014.ГОДИНЕ

АНАЛИЗА РАДА И КОРИШЋЕЊА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР ЗА 2014. ГОДИНУ - Компаративни петогодишњи преглед анализа

АНАЛИЗА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ БОЛНИЧКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 2014. ГОДИНЕ НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР - КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2010.-2014. ГОДИНЕ

АНАЛИЗА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ БОЛНИЧКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 2014. ГОДИНЕ НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР - КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2010.-2014. ГОДИНЕ

Годишњи извештај о раду на програму здравствене заштите становништва од заразних болести у 2014. год. на територији Борског и Зајечарског округа

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ НА ПОДРУЧЈУ ФИЛИЈАЛЕ РФЗО У 2014.ГОДИНИ

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА СЕКУНДАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ НА ПОДРУЧЈУ ФИЛИЈАЛЕ РФЗО У 2014.ГОДИНИ

Задовољство корисника у здравственим установама округа Бор у 2014. години
Задовољство корисника у здравственим установама округа Зајечар у 2014. години
Задовољство запослених у здравственим установама округа Бор у 2014. години
Задовољство запослених у здравственим установама округа Зајечар у 2014. години

 Годишњи извештај о раду на програму здравствене заштите становништва од заразних болести у 2013. години на територији Борског и Зајечарског округа

АНАЛИЗА О БРОЈУ И СТРУКТУРИ КАДРОВА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР У 2013. ГОДИНИ

АНАЛИЗА О БРОЈУ И СТРУКТУРИ КАДРОВА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР 2013. ГОДИНЕ

АНАЛИЗА ОПРЕМЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР 2013. ГОДИНЕ

АНАЛИЗА ОПРЕМЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР 2013. ГОДИНЕ

АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА ОКРУГА БОР 2013. ГОДИНЕ

АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА ОКРУГА ЗАЈЕЧАР 2013. ГОДИНЕ

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА БОРСКИ ОКРУГ

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ЗАЈЕЧАРСКИ ОКРУГ

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА 2009-2013 ОКРУГА БОР

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА 2009-2013 ОКРУГА ЗАЈЕЧАР

АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР 2013. ГОДИНЕ

АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР 2013. ГОДИНЕ

ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР И БОР

Анализа рада стационарних здравствених установа и коришћење болничке здравствене заштите 2013. године на простору округа Бор


Анализа рада стационарних здравствених установа и коришћење болничке здравствене заштите 2013. године на простору округа Зајечар


Анализа рада и коришћења примарне здравствене заштите на територији округа Бор за 2013. годину


Анализа рада и коришћења примарне здравствене заштите на територији округа Зајечар за 2013. годину

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ НА ПОДРУЧЈУ ФИЛИЈАЛЕ РФЗО У 2013.ГОДИНИ

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА У ОБЛАСТИ СЕКУНДАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ НА ПОДРУЧЈУ ФИЛИЈАЛЕ РФЗО У 2013.ГОДИНИ

ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ОКРУГА ЗАЈЕЧАР 2013. године

ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ОКРУГА БОР 2013. године

ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ОКРУГА ЗАЈЕЧАР 2013. године

ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ОКРУГА БОР 2013. године

АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА ОКРУГА БОР И ОКРУГА ЗАЈЕЧАР 2012. ГОДИНЕ

ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ОКРУГА ЗАЈЕЧАР 2012. године

ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ОКРУГА БОР 2012. године

ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ОКРУГА ЗАЈЕЧАР 2012. године

ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ОКРУГА БОР 2012. године

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА У ОБЛАСТИ СЕКУНДАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ НА ПОДРУЧЈУ ФИЛИЈАЛЕ РФЗО У 2012.ГОДИНИ

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ НА ПОДРУЧЈУ ФИЛИЈАЛЕ РФЗО У 2012.ГОДИНИ

АНАЛИЗА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ БОЛНИЧКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 2012. ГОДИНЕ НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР И БОР

АНАЛИЗА РАДА И КОРИШЋЕЊА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОКРУГА БОР И ЗАЈЕЧАР ЗА 2012. ГОДИНУ

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА ЗА ОКРУГ БОР И ЗАЈЕЧАР - 2012. ГОДИНА