Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Менаџмент

Категорија: О Заводу

Директор Завода

Слађана Ристић, дипломирани економиста у области менаџмента у здравству, 

Помоћници директора 

др мед. Јелена Цветковић, специјалиста епидемиологије, помоћник директора за медицинске послове

Лазаревић Снежана, дипломирани инжењер заштите животне средине, сарадник за квалитет

Станковић Властимир, дипломирани правник, помоћник директора за немедицинске послове

Начелници центара

др мед. Јасмина Радосављевић, специјалиста социјалне медицине, Начелник центра за промоцију здравља, планирање, организацију здравствене заштите и информатику са биостатистиком у здравству

Миона Величковић, специјалиста из санитарне хемије,  Начелник центра за хигијену и хуману екологију

др мед. Јелена Цветковић, специјалиста епидемиологије, Начелник центра за контролу и превенцију болести

др мед. Слађана Ђорђевић, специјалиста микробиологије, Начелник центра за микробиологију

Главни техничар Завода

Иван Марковић, виши лабраторијски техничар

Листа замена Завода за јавно здравље "Тимок" Зајечар