Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Организација

Категорија: О Заводу

organizacija

1) Центар за промоцију здравља, анализу, планирање, организацију
здравствене заштите и информатику са биостатистиком у здравству:

1) Одсек за промоцију здравља

2) Одељење за анализу, планирање и организацију здравствене заштите и информатику са биостатистиком у здравству

2) Центар за контролу и превенцију болести:

1) Одељење за епидемиологију заразних и незаразних болести

2) Одсек за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију

3) Центар за хигијену и хуману екологију:

1) Одељење за хигијену и заштиту животне средине

2) Одељење за санитарну хемију и екотоксикологију

4) Центар за микробиологију:

1) Одељење за клиничку микробиологију

2) Одељење за санитарну микробиологију

5) Служба за правне, економско -финансијске, техничке и друге сличне
послове:

1) Одељење за правне и опште послове

2) Одељење за економско-финансијске послове