Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Oglas čistačice

Категорија: година 2013

О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

једног извршиоца на радном месту Санитарног/санитарно-еколошког техничара, са пуним радним временом, на одређено време, за период до повратка привремено одсутног запосленог са дужег боловања, са следећим описом послова:

Текст огласа ==>>

_____________________________________________________________________________________________

Оглас за пријем у радни однос

Категорија: година 2013

Оглас за пријем у радни однос програмера-инжењера

Прочитај оглас ===>

_______________________________________________________________________________________________

Национална студија серопреваленције и молекуларне категоризације Sars – CoV-2 током епидемије у популацији Србије

Категорија: година 2013

coronavirus prevalenca

epidemioloStudiaЗавод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар је, од средине маја 2020. године, укључен у реализацију Националне студије серопреваленције и молекуларне карактеризације Sars – CoV-2 током епидемије у популацији Србије. Организатор студије је Медицински факултет Универзитета у Београду, уз подршку Министарства здравља и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а у само извођење студије су активно укључени и Институт за јавно здравље Србије „др М.Ј.Батут“, мрежа Института/Завода за јавно здравље и Институт за примену нуклеарне енергије у пољопривреди. У реализацији студије у Заводу за јавно здравље „Тимок“ у Зајечару, учествовали су тимови Центра за контролу и превенцију болести и Центра за микробиологију - Одељење за клиничку микробиологију.

Ова национална студија дизајнирана је по типу студије пресека, која се односи на испитивање епидемиолошке ситуације у вези са COVID-19 инфекцијом изазваном вирусом Sars – CoV-2 у популацији Србије. Циљеви студије су процена раширености ове инфекције на основу одређивања присуства антитела код становништва, као и улоге благих и неманифестних инфекција у преношењу вируса Sars – CoV-2 . Студија спроведена у домаћинствима указаће на могуће начине преношења ове болести, како унутар породице, тако и међу становништвом шире заједнице.Такође, указаће и на факторе ризика од настанка инфекције поређењем изложености инфицираних и неинфицираних особа, као и проценити ниво перцепције ризика популације.

Опширније: Национална студија серопреваленције и молекуларне категоризације Sars – CoV-2 током епидемије у...

Електронско заказивање за PCR тестирање на лични захтев

Категорија: година 2013

ezakazivanje

 

 

 

Електронско заказивање за PCR тестирање на лични захтев

Од данас на Порталу еУправа доступна је нова електронска услуга еЗаказивање за PCR тестирање на лични захтев.

Упутство -->>

Упутсво за приступ апликацији -->>

  

 

 

___________________________________________________________________________________________