Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Финансијски извештај

дневни финансијски извештај за подрачун 840-250661-89

За дан: 26.09.2021

  A B C D E F
1            
2    
3   1 Stanje prethodnog dana   5,124,786.81 din
4   2 Priliv od RFZO   0.00 din
5   3 Priliv od Min. Zdravlja RS   0.00 din
6   4 Ostale uplate   0.00 din
7   5 Ostale isplate   0.00 din
8   UKUPNO   5,124,786.81 din
9            
10   Nije bilo plaćanja na dan 22.09.2021.
11  

Izvestaj 27.09.2021