Free Joomla Templates by FatCow Coupon

fi

  21.01.2022      
1 Stanje prethodnog dana   549.066,14 din
2 Priliv od RFZO   0,00 din
3 Priliv od Min. Zdravlja RS   0,00 din
4 Ostale uplate   0,00 din
5 Ostale isplate   5.913,17 din
UKUPNO   543.152,97 din
         
   
R.B. VRSTA OBAVEZE BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.  
1 Troškovi bankarskih usluga 5.913,17 5.398,00  
UKUPNO 5.913,17 5.398,00  
    11.311,17  
         
R.B. NAZIV DOBAVLJAČA BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.  
1 M.F. - Uprava za Trezor 5.913,17 5.398,00  
UKUPNO 5.913,17 5.398,00  
    11.311,17