Free Joomla Templates by FatCow Coupon
  • Директорка са помоћницима директора и главним техничарем Завода
  • Колегијум Завода
  • Запослени у ЗЈЗ "Тимок" Зајечар
  • Свети врачи 2015. године
  • XXVII стручни састанак превентивне медицине Тимочке крајине
  • Отварање нових просторија за рад на промоцији здравља
  • XXVIII СТРУЧНИ САСТАНАК ПРЕВЕНТИВНЕ МЕДИЦИНЕ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ, одржан од 22.04.-25.04.2015.године у хотелу ,,Ђердап“ у Кладову
  • XXVIII СТРУЧНИ САСТАНАК ПРЕВЕНТИВНЕ МЕДИЦИНЕ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ, одржан од 22.04.-25.04.2015.године у хотелу ,,Ђердап“ у Кладову
  • Свети врачи 2015. године
  • Брза процена квалитета воде за пиће у руралним срединама
  • Центар за контролу и превенцију болести
  • Сајам науке - Тимочки научни торнадо - ТНТ
  • Одељење санитарне хемије и екотоксикологије
  • Едукација - Актуелна епидемиолошка ситуација еболе и предузимање неопходних мера заштите
  • Едукација - Актуелна епидемиолошка ситуација еболе и предузимање неопходних мера заштите
  • Одељење хигијене и заштите животне средине
  • Центар за микробиологију
  • Одељење санитарне микробиологије
  • Центар за промоцију здравља, ...
  • Служба за правне, економско-финансијске, техничке и њима сличне послове