Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Оглас за домара/мајстора одржавања

Категорија: година 2013

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Једног извршиоца на радном месту Домара/мајстора одржавања, са пуним радним временом, на одређено време, за период до повратка привремено одсутног запосленог са дужег боловања.

_____________________________________________________________________________________________

Оглас за пријем у радни однос

Категорија: година 2013

Оглас за пријем у радни однос санитарног техничара

________________________________________________________________________________________________

Komora Zdravstvenih ustanova Srbije

Категорија: година 2013

k1703Na inicijativu Komore Zdravstvenih ustanova Srbije, u četvrtak, 24.11.2017. godine, u Sali Zavoda za javno zdravlje „Timok“ Zaječar održan je sastanak predstavnika zdravstvenih ustanova borskog i zaječarskog okruga. Sastanku je prisustvovalo 30-ak predstavnika 11 zdravstvenih ustanova (ZC Negotin, ZC Kladovo, OB Majdanpek, DZ Bor, OB Bor, ZC Zaječar, SB za rehabilitaciju „Gamzigrad“, Apoteka Zaječar, DZ Sokobanja, SB za nespecifične plućne bolesti Sokobanja“ i ZJZ „Timok“ Zaječar).
Sastanak je jedan u seriji regionalnih susreta koje organizuje Komora zdravstvenih ustanova Srbije, čiji je cilj bolja saradnja sa ustanovama, upoznavanje sa konkretnim problemima koje ustanove imaju, stručna pomoć u rešavanju tih problem, ali i predstavljanje aktivnosti Komore u proteklom periodu i najavljivanje novih.
k1701„KZUS je ustanova sa respektabilnom tradicijom. Postoji d 1959 godine i okuplja 350 zdravstvenih ustanova. Cilj ovih poseta i našeg rada je da zastupajući interese članica doprinesemo boljem funkcionisanju zdravstvenih ustanova, ali i sistema u celini. Problema u zdravstvu je mnogo (finansiranje, kadrovi), ali su najavljene i brojne promene, pa je upravo sada prilika da zajedno formulišemo inicijative i pokušamo da doprinesemo da usvojena rešenja omoguće što uspešnije funkcionisanje zdravstva“ rekla je sekretar KZUS, Snežana Rašić Đorđević.
Direktorka Zavoda za javno zdravlje „Timok“, Slađana Ristić, istakla je da je ustanova na čijem je čelu, i sama bila u vrlo teškoj situaciji, ali da su problemi uspešno prevaziđeni i poslovanje postavljeno na zdrave osnove, zahvaljujući dobro organizovanom menadžmentu koji rukovodi ovom ustanovom od 2011. godine. U cilju rešavanja aktuelnih problema sa kojima se celokupno zdravstvo Srbije susreće, a posebno zdravstvene ustanove na području borskog i zaječarskog okruga, direktorka Zavoda pozvala je sve prisutne predstavnike ZU da mobilišu sve raspoložive kapacitete u svojim ustanovama i da sposobnošću sopstvenog menadžmenta, zajedničkim snagama i angažovanjem, uz posredovanje Komore zdravstvenih ustanova Srbije, definišu prioritete i pronadju načine za njihovu realizaciju.
k1702Predstavnici KZUS pozvali su prisutne da prisustvuju stručnom skupu „Zdravije zdravstvo“, koji Komora organizuje od 6-8 decembra 2017. u Vrnjačkoj banji i na kome će vrsni predavači govoriti o najaktuelnijim temama u zdravstvu a učesnici imati priliku da čuju najnovije informacije i razmene iskustva sa kolegama iz cele Srbije.

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Timočki naučni tornado“ TNT održan je 18.11.2017. godine

Категорија: година 2013

tnt1701

 

Timočki naučni tornado“ TNT održan je 18.11.2017. godine
u OŠ „Desanka Maksimović“ u Zaječaru.
Organizatori ove manifestacije su OŠ „Desanka Maksimović“ Zaječar, Društvo mladih istraživača Bor, Tehnički fakultet u Boru, Tehnička škola Bor, OŠ „3. oktobar“ Bor, Regionalni centar za talente Bor, Muzej rudarstva i metalurgije Bor i udruženje „Vilage“ pod pokroviteljstvom rada Zaječara.
Festival podržava Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo zaštite životne sredine, Centar za promociju nauke Srbije i DOO Rakita.
Ovogodišnji slogan festivala je „Baci pogled na naučni ogled“.
Festival je svojim prisustvom podržao veliki broj javnih institucija i škola među kojima je Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar. Zavod je na festivalu učestvovao prikazom dela svojih svakodnevnih aktivnosti na terenu i u laboratoriji i time dao podršku ovoj manifestaciji.. Ekipa Zavoda za javno zdravlje „Timok“ je predstavila delatnost ustanove kroz nekoliko segmenata rada. Jedna od predstavljenih delatnosti je demonstracija određivanja rezidualnog hlora u vodi za piće koristeći se dvema metodama na hlor-komparatorima. Prikazan je način pravilnog transporta uzoraka u hladnjacima sa rashladnim sistemom za održavanje konstantno niske temperature uzorka unutar hladnjaka. Na štandu Zavoda bilo je izloženo laboratorijsko posuđe koje se koristi u hemijskim laboratorijama, prikazan je princip rada magnetne mešalice. Demonstriran je i postupak rada aparata za merenja buke u životnoj sredini i analiza dobijenih podataka sa terena pretočenih u konačni izveštaj. Posetioci su imali prilike da se kroz mikroskop izbliza upoznaju sa izgledom krpelja i stručno se informišu o pravilnom postupku reagovanja u slučaju uboda. Takođe, bila je promovisana pravilna ishrana kroz ogled deljenja ovsanih kaša uz adekvatno i stručno savetovanje u vezi ishrane. Zainteresovani posetioci štanda dobili su štampani materijal, dok su najmlađi nagrađeni balonima sa oznakom Zavoda za javno zdravlje “Timok”.
Na festivalu su predstavljeni brojni naučni programi u cilju promovisanja prirodnih i tehničkih nauka, usmeravanja dece I mladih ka stručnom opredeljenju, buđenja interesovanja za ove nauke i predstavljanja nauke na zanimljiv i praktičan način.

 

Опширније: Timočki naučni tornado“ TNT održan je 18.11.2017. godine