Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Oglasi prijem u radni odnos jun

Категорија: година 2013

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС 

Једног извршиоца на радном месту Доктора медицине, уз могућност упућивања на специјализацију из грана превентивне медицине, са пуним радним временом, на неодређено време и пробним радом у трајању до 3 (три) месеца. Више->

Једног извршиоца на радном месту Вишег санитарног техничара/Санитарно-еколошког инжењера, са пуним радним временом, на неодређено време и пробним радом у трајању до 3 (три) месеца. Више->

____________________________________________________________________________________________