Free Joomla Templates by FatCow Coupon

31. јануар - НAЦИОНАЛНИ ДАН БЕЗ ДУВАНА Живот без дувана – за бољу будућност нових генерација“

sdbdd2001

 

 

Живот без дувана – за бољу будућност нових генерација“

У Србији се 31. јануара под слоганом „Живот без дувана – за бољу будућност нових генерација“обележава Национални дан без дувана. Активности у оквиру обележавања Националног дана без дувана упозоравају јавност на штетне ефекте употребе дувана као и последице излагања дуванском диму. Више=>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

Kvаlitеt vаzduhа - Zdravstvene preporuke za stanovništvo

zagadjenjeVazduha20200120Zavod zа јаvnо zdrаvljе „Timok“ Zaječar аpеluјe dа nеmа pоtrеbе zа pаniкоm, vеć uкаzuјe nа znаčај primеnе nаvеdеnih mеrа zаštitе u uslоvimа аеrоzаgаđеnjа.
Uzrоci аеrоzаgаđеnjа su individualna kućnalоžištа, grејаnjе nа fоsilnа gоrivа, vеliкi brој mоtоrnih vоzilа, sаgоrеvаnjе lignitа nisкоg кvаlitеtа, nееfiкаsnе tеhnоlоgiје sаgоrеvаnjа fоsilnih gоrivа, kao i sagorevanje raznih otpadnih materija koje nisu predviđene za tu namenu, nеаdекvаtnо оdržаvаnjе industriјsкih pоstrојеnjа i dr.
U danima sa visokim koncentracijama štetnih čestica i gasova, smanjiti kretanje i boravak napolju, posebno u jutarnjim i večernjim satima kada je koncentracija zagađujućih materija u vazduhu najveća;
Pri boravku na otvorenom koristiti zaštitu u vidu zaštitnih maski ili priručnih sredstava (šal, maramica i sl.) kako bi se bar delimično ublažio štetni uticaj većih lebdećih čestica i čađi.
Rizičnim grupama stanovništva kao što su hronični bolesnici (plućni, srčani), bolesnici skloni alergijama, starija populacija, mala deca, trudnice, ali i zdravim osobama preporučuje se da što više vremena provode na svežem zraku (planine i izletišta).
Каdа је u pitаnju zdrаvа pоpulаciја, prеpоručuје sе dа sе u dаnimа sа pоvеćаnim stеpеnоm zаgаđеnjа fizičка акtivnоst nе оbаvljа nа оtvоrеnоm prоstоru. Fizičkе аktivnоsti, pоput spоrtskih trеningа rеаlizоvаti u zаtvоrеnim, zа tо prоpisаnim prоstоrimа;
Smanjiti provetravanje prostorija do promene vremenskih prilika;

_______________________________________________________________________________________________

Алкохол и кофеин у исхрани

kafa2001

 

 

 

Образац исхране снажно је повезан са ризиком од многих хроничних болести. Дакле, све оно што једемо и пијемо свакога дана, може позитивно или негативно утицати на наше здравље. На основу раније изложених чињеница, намеће се закључак да би популација Србије требало да усвоји онај образац исхране код којег се ограничено уносе намирнице које су повезане са повећаним ризиком од хроничних обољења, а да се повећа унос хране која доводи до редукције ризика и унапређења општег здравља. Више =>

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________

У сусрет новогодишњим и божићним празницима

praznici2004

 

Увелико је почело празнично расположење. Градови су већ окићени, људи масовно купују, полако престају да раде и у народу почиње период популарно звани „то ћемо после празника“. У овом периоду, људи су се уморили од свакодневних активности и желе да одморе пре новог почетка. Овај период социолошки и културолошки свакако обележава славље, храна, дружење и други догађаји који усмеравају човека на породицу. Историјски гледано, зиму је некада било теже презимети него данас, па није чудо што су ови празници настали како би приближили људе у периоду када је најтеже. Ствари се знатно мењају развојем технологије. Више није тешко, бар у већини развијеног дела планете, преживети хладноћу и обезбедити храну. Али, психолошки аспект новог почетка и даље је присутан, на мало измењен начин. Више->

praznici2001  praznici2002 

 

 ____________________________________________________________________________________________