Free Joomla Templates by FatCow Coupon

МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЛАДИХ – 12. АВГУСТ

mdm2001

 

Mладост је посебно животно раздобље у којем се уз биолошко и психолошко сазревање,одвија и процес укључивања појединца у друштвену заједницу. Процес укњучивања појединца у друштво по правилу траје док се не постигне примерен степен социјалне аутономије, одговорности и самосталности.
У постојећем економски неповољном и вредносно урушеном друштвеном контексту у коме се обликују, млади постају све апатичнији и незаинтересовани да промене ситуацију у којој живе. Дугорочно гледано, ако се овакав тренд настави не можемо очекивати да млади буду иницијатори позитивних промена у друштву, нити да се изборе за свој положај.
Истраживања су показала да млади имају претежно песимистички став у погледу личног утицаја на деловање институција на локалном али и на националном нивоу.

 

mdm2002

 

 

Недовољно пружање шанси младима да се укључе у процес креирања омладинских политика доводи до неефикасног спровођења тих политика и њиховог обесмишљавања. Партиципацијом младих у процесе одлучивања, млади стичу осећај одговорности, самопоуздања, развијају своје вредности кроз изборе које праве и иницијативе које подносе и што је најбитније постају грађански активни и спремни да допринесу својим временом, идејама и талентима побољшању заједнице у којој живе.
Сваке године 12. августа обележава се „ Међународни дан младих“. Циљ је да се укаже на значај улоге младих у друштву, као и да се млади подстакну на орагнизовање активности у циљу скретањa пажње јавности о свом положају.

 

mdm2003