Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Пројекат „Здравље нас повезује“

romi2000Директорка Завода за јавно здравље „Тимок“ у Зајечару Слађана Ристић одржала је уводну реч чиме је започета реализација пројекта „Здравље нас повезује“. Пројекат представља резултат плодотворне сарадње Завода за јавно здравље и Друштва Рома Зајечар који је одобрен и финансиран од стране Министарства здравља.
Спровођење мера здравствено-васпитног рада осигураће одрживост пројекта. Подизање нивоа здравствене културе подразумева реализовање 4 предавања на тему одражавања личне хигијене, значају правилне (и редовне) исхране, значају очувања квалитета општег здравља младе популације Рома, урочно-последичне повезаности између здраве животне средине и здравља људи. Данас, 25. јуна реализовано је прво у низу предавање поштујућу све прописане мере превентивне заштите.
Циљ који је постављен у пројекту „Здравље нас повезује“ односи се на побољшање хигијенских услова у домаћинствима и подизање нивоа здравствене културе. Почетна активност пројекта је испитивање и идентификација хигијенско-епидемиолошких прилика у насељима у Зајечару у којима живи већи број ромских породица (насеље Подлив, Котлујевац, Пишура). Након прокупљених података хигијенско-санитарном стању домаћинстава Завод за јавно здравље „Тимок“ извршиће дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију поменутих насеља чиме ће се директно утицати на побољшање хигијенских услова у којима људи живе.

Пре него је пожелела успешан рад на данашњем предавању и радионици директорка Слађана Ристић нагласила је да је, с обзиром на то у каквој се епидемиолошкој ситуацији тренутно налазимо, значај реализације пројекта утолико већи.

 

romi2001   romi2003