Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Активности поводом обележавања 53. Зајечарске Гитаријаде и Међународног дана борбе против злоупотребе дроге

git1901Поводом одржавања 53. Зајечарске Гитаријаде (од 27.06-29.06.2019 године) и поводом обележавања Међународног дана борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама под слоганом „Здравство и правосуђе – заједно у сузбијању дрога” (Health for Justice. Justice for Health), Завод за јавно здравље “Тимок” Зајечар (Одсек за промоцију здравља), у сарадњи са Превентивним центрoм Дома здравља Зајечар, организовао је здравствено промотивну активност у вези здравља младих и борбе против злоупотребе психоактивних супстанци. Том приликом подељени су презервативи и здравствено едукативни материјал (агитке “Шта треба да знаш о дрогама”, “Првенција репродуктивног здравља младих” “Ваш водич за одвикавање од пушења”, “Game over”). Кампања је медијски пропраћена од стране локалних масмедија.
Генерална скупштина УН-а 1987. године прогласила је 26. јун Међународним даном против злоупотребе и незаконите трговине дрогама као израз одлучности да ојача деловање и сарадњу у борби против злоупотребе и трговине дрогама. Овај дан обележава се широм света у циљу мобилисања појединаца и заједнице за подизање свести о великом друштвеном проблему који представља, пре свега, илегална дрога и за активан однос у сузбијању проблема злоупотребе дрога.

 

git1902Слоган кампање за 2019. годину је „Здравство и правосуђе – заједно у сузбијању дрога” и има за циљ да нагласи значај сарадње здравственог и правосудног система јер ефективни одговори на проблеме повезане са дрогом нису могући без мултисекторске сарадње. Подразумева сарадњу различитих сектора као што су здравство, полиција, правосудни органи, социјална заштита, просвета, али и и други сектори и организације. Само кроз заједничке активности свих сектора и организација могуће је обезбедити интегрисана решења у складу са међународним конвенцијама за контролу дрога, заштиту људиских права и Циљевима одрживог развоја.
У Србији, сваке године, мрежа Института/Завода за јавно здравље, са партнерима обележава 26. јун – Међународни дан борбе против злоупотребе и кријумчарења дрога организовањем различитих активности као што су јавне манифестације, предавања и трибине за родитеље и децу, припрема и/или дистрибуција информативног материјала за становништво.
Све активности подразумевају и интензивну сарадњу са свим секторима друштва и медијима. Значајно је учешће школа, родитеља, полиције, радно активног становништва и послодаваца, медија, верских заједница, здравствених радника, удружења грађана и других у активностима које имају за циљ смањење злоупотребе дрога. Укључивање што већег броја партнера у обележавање Међународног дана борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама доприноси даљем јачању међусекторске сарадње у области смањења понуде и потражње.