Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Značaj analize polena u medu

med02Med je slatka sirupasta materija koju proizvode medonosne pčele. Pčele sakupljaju slatke sokove sa raznih medonosnih biljaka, a zatim ih prerađuju u svom želudcu i deponuju u voštano saće odakle se kasnije vadi med. Med poseduje antimikrobnu, antioksidativnu i antibakterijsku aktivnost, a takođe se koristi i za jačanje imuniteta. Ove aktivnosti su posledica prisustva enzima i hemijskih jedinjenja u medu od kojih su najznačajniji fenoli i flavonoidi, kao i prisustvo polena i propolisa.
Polenska analiza meda (melisopalinologija) je metoda koja potkrepljena hemijskim analizama, omogućuje utvrđivanje falsifikovanog meda u prometu i na taj način se ostvaruje zaštita krajnjih potrošača. Determinisana polenova zrna u medu predstavljaju značajan indikator porekla meda – polen biljne vrste je kao otisak prsta. Ova metoda predstavlja određivanje botaničkog i geografskog porekla meda i najčešće se koristi u kombinaciji sa drugim analizama meda. Pored toga, ova analiza pruža veoma važne informacije o načinu vađenja i filtraciji meda, fermentaciji i higijenskim aspektima kao što su kontaminacija mineralnom prašinom, sporama, česticama humusa, čađi i skroba. Analiza meda zasnovana na identifikaciji polena u uzorku meda značajna je i za osobe sa alergijom na određenu vrstu polena.
Našim Pravilnikom o kvalitetu meda (Sl. Gl. RS broj 101 od 08.12.2015.) propisani su procentualni udeli polena pojedinih biljnih vrsta u medu, kako bi se ispitivani med mogao okarakterisati kao monoflorni, uniflorni ili poliflorni ukoliko nijedna biljna vrsta ne dominira. Med u prometu, bi trebalo pored osnovnih karakteristika, da sadrži i spektar determinisanih biljnih vrsta, da bi potrošač mogao napraviti pravi izbor.
U Zavodu za javno zdravlje „Timok“ u Zaječaru može se uraditi analiza meda bilo na zahtev pojedinca –fizičkog lica ili pravnog lica svakog radnog dana.
U cilju zaštite potrošača potrebno je uraditi detaljnu analizu meda. Pravi med za razliku od ,,Pravljenog meda“ ima određene hemijske karakteristike i sadrži polen biljnih vrsta sa kojih su pčele sakupljale slatke sokove.

_____________________________________________________________________________________________