Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Финансијски извештаји

дневни финансијски извештај за подрачун 840-250661-89

датум: 25.01.20

  A B C D E
1          
2     datum izrade izvestaja 24.01.2020. godine    
3   Stanje sredstava na podracunu na dan 23.01.2019. godine 1,215,894.58 din
4   1 Stanje predhodnog dana 22.01.2020. godine 1,210,809.58 din
5   2 Priliv od RZZZO-a 0.00 din
6   3 Ostale uplate - Uplate Budzeta 0.00 din
7   4 Ostale uplate 5,085.00 din
8   5 Isplaceno dana 23.01.2019. godine 0.00 din
9   UKUPNO 1,215,894.58 din
10          
11          
12          
13   IZVRŠENA PLAĆANJA PREMA DOBAVLJAČIMA NA DAN 23.01.2020.
14   R.B. VRSTA OBAVEZE BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.
15   UKUPNO 0.00 0.00
16       0.00
17          
18          
19   R.B. NAZIV DOBAVLJAČA BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.
20   UKUPNO 0.00 0.00
21       0.00

__________________________________________________________

23.01.2020. godine

22.01.2020. godine

21.01.2020. godine

20.01.2020. godine

17.01.2020. godine

16.01.2020. godine

15.01.2020. godine

14.01.2020. godine

13.01.2020. godine

10.01.2020. godine