Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Финансијски извештај

дневни финансијски извештај за подрачун 840-250661-89

За дан: 18.10.2021

  A B C D E F
1            
2   1 Stanje prethodnog dana   1,166,209.86 din
3   2 Priliv od RFZO   0.00 din
4   3 Priliv od Min. Zdravlja RS   0.00 din
5   4 Ostale uplate   5,642,300.00 din
6   5 Ostale isplate   6,802,607.45 din
7   UKUPNO   5,902.41 din
8            
9      
10   R.B. VRSTA OBAVEZE BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.  
11   1 Zarada 10-2021 1.Deo 6,802,607.45    
12   2 Naknada UO / NO   306,603.78  
13   3 Prelazni račun - prenos za zaradu   5,640,000.00  
14   4 Prelazni račun - isplata gotovine   42,260.00  
15   UKUPNO 6,802,607.45 5,988,863.78  
16       7,151,471.23  
17            
18   R.B. NAZIV DOBAVLJAČA BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.  
19   1 Isplata zarade zaposlenima za 10-21 1.Deo 6,802,607.45    
20   2 Prenos na budžetski račun za ispl zarade   5,640,000.00  
21   3 Isplata naknade članovima UO, NO   306,603.78  
22   4 Isplata gotovine - (dnevnice, akont, sitni rn)   42,260.00  
23   UKUPNO 6,802,607.45 5,988,863.78  
24       7,151,471.23  

Izvestaj 19.10.2021