Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Финансијски извештаји

дневни финансијски извештај за подрачун 840-250661-89

датум: 20.10.19

  A B C D E
1          
2     datum izrade izvestaja 21.10.2019. godine    
3   Stanje sredstava na podracunu na dan 18.10.2019. godine 2,603,853.16 din
4   1 Stanje predhodnog dana 17.10.2019. godine 2,603,546.58 din
5   2 Priliv od RZZZO-a 0.00 din
6   3 Ostale uplate - Uplate Budzeta 0.00 din
7   4 Ostale uplate 306.58 din
8   5 Isplaceno dana 18.10.2019. godine 0.00 din
9   UKUPNO 2,603,853.16 din
10          
11          
12          
13   IZVRŠENA PLAĆANJA PREMA DOBAVLJAČIMA NA DAN 18.10.2019.
14   R.B. VRSTA OBAVEZE BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.
15   UKUPNO 0.00 0.00
16       0.00
17          
18          
19   R.B. NAZIV DOBAVLJAČA BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.
20   UKUPNO 0.00 0.00
21       0.00

__________________________________________________________

18.10.2019. godine

17.10.2019. godine

16.10.2019. godine

15.10.2019. godine

14.10.2019. godine

11.10.2019. godine 

10.10.2019. godine

09.10.2019. godine

08.10.2019. godine

07.10.2019. godine